poniedziałek, 16 kwietnia 2018

Konkurs „Ogród szkolny – adres zamieszkania i stołówka dla wielu zwierząt”


CELE KONKURSU:
- pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników
- wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej
- wyrabianie poczucia estetyki
-rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów
-zwiększenie świadomości uczniów na temat zwierząt żyjących w mieście

WARUNKI UCZESTNICTWA:
-Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VII Szkoły Podstawowej nr 61 w Bydgoszczy
- Pracę na temat: „Ogród szkolny – adres zamieszkania i stołówka dla wielu zwierząt” Należy wykonać w dowolnej technice plastycznej np. plakat, ulotka, kolaż, rzeźba, praca przestrzenna.
-Podpisane prace należy oddać do dnia 30.04.2018 (poniedziałek) do nauczycieli przyrody: Agnieszki Kołodziejskiej lub  Kamili Koczorowskiej.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.05.2018.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz