Regulamin zadań dodatkowych


Witaj na stronie Instytutu Badawczego przy ulicy Kruczej!

Całe wakacje nasi najlepsi naukowcy badali owada z rodziny jelonkowatych – o pięknej nazwie Ciołek matowy (Dorcus parallelipipedu).  Gdy byli bliscy potwierdzenia zaskakującego odkrycia, że ciołek matowy to niezwykle mądry owad nastąpił poważny wybuch (prawdopodobnie z powodu błędu chemika 😊) w wyniku, którego część ciołków matowych uciekła w kierunku niewiadomych szerokości geograficznych, część rozpadła się na drobne kawałeczki zwane komórkami, a po niektórych pozostały już tylko atomy… 
Władze instytutu proszą o pomoc ochotników w pozbieraniu okazów owadów, zdobyciu południków na które wywędrowały, odnalezieniu wszystkich ich komórek i odszukaniu atomów.
Zadanie chociaż brzmi na niewykonalne w rzeczywistości jest banalnie proste!
W ciągu całego roku szkolnego będziecie mogli wykonywać zadania dodatkowe z przedmiotów przyrodniczych i tym samym pomóc w odbudowie instytutu.
Co miesiąc w zakładkach na blogu będą się pojawiały nowe zadania dla chętnych do wykonania w domu, za które będziecie zdobywać odznaki:
PRZYRODA (dla uczniów klas IV i VI) będziecie zdobywać OWADY
BIOLOGIA (dla uczniów klas V, VII i VIII, IIIG) będziecie zdobywać KOMÓRKI
GEOGRAFIA (dla uczniów V, VII i VIII, IIIG) będziecie zdobywać POŁUDNIKI
CHEMIA (dla uczniów VII i VIII, IIIG), będziecie zdobywać ATOMY

Zdobyte OWADY/KOMÓRKI/POŁUDNIKI/ATOMY będziecie mogli odpowiednio wymieniać na korzyści z przedmiotów: PRZYRODA/BIOLOGIA/GEOGRAFIA/CHEMIA


Regulamin przyznawania odznak:
OWADOW/ KOMÓREK/ POŁUDNIKÓW/ ATOMÓW

1.     Wykonując zadania dodatkowe z przedmiotów przyroda/biologia/geografia/chemia uczniowie zdobywają odznaki zwane odpowiednio: OWADY/KOMÓRKI/POŁUDNIKI/ATOMY
2.     Za każde zadanie dodatkowe nauczyciel przydziela uczniowi odpowiednią ilość odznak w postaci pieczątek w zeszycie przedmiotowym według następujących zasad:
·        za najlepiej wykonane zadanie w danej klasie (kryteria oceniania będą każdorazowo podawane przy poszczególnych zadaniach) uczeń otrzymuje trzy odznaki (np. trzy komórki, jeśli wykona najlepiej zadanie w klasie z biologii);
·        praca, która zajmie II miejsce w klasie zostanie nagrodzona dwiema odznakami;
·        praca, która zajmie III i kolejne miejsce w klasie zostanie nagrodzona jedną odznaką.
3.     Uczniowie mogą przyznane odznaki wymienić na korzyści:
Ø TRZY odznaki można wymienić na:
- ocenę celująca za zadanie dodatkowe (w dowolnym czasie w semestrze);
- powtórne napisanie sprawdzianu w terminie poprawkowym (dwa tygodnie od oddania sprawdzianu), w dzienniku zapisywana jest wówczas TYLKO wyższa ocena zdobyta przez ucznia.
Ø DWIE odznaki można wymienić na:
-  ocenę bardzo dobrą za zadanie dodatkowe (w dowolnym czasie w semestrze)
-  podniesienie oceny ze sprawdzianu o pół stopnia (w dniu oddania sprawdzianu)
Ø JEDNĄ odznakę można wymienić na:
- ocenę dobrą za zadanie dodatkowe
- podniesienie o 1 punkt punktacji zdobytej na sprawdzianie (w dniu oddania sprawdzianu)
- wykasowanie jednego minusa za brak zadania domowego
4.     Zamiany odznak na korzyści dokonuje nauczyciel uczący danego przedmiotu po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu przez ucznia.
5.     Odznaki z I semestru nie przechodzą na semestr II.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz