Chemia innowacja

ODWRÓCONA LEKCJA – TLEN -Najważniejszy składnik powietrza

 TERMIN: 7a: 23.10 (wtorek), 7b: 15.10 (poniedziałek), 7c 22.10.2018 (poniedziałek)
CELE LEKCJI:
    Poznasz metody otrzymywania tlenu
    Poznasz właściwości fizyczne, chemiczne oraz zastosowanie tlenu.
    Poznasz pojęcia: tlenek, substrat, produkt, reakcja syntezy i analizy.

Zadania do wykonania:
1. Co by się stało gdyby na Ziemii zabrakło tlenu? Obejrzyj krótką animację ANIMACJA
2.  Jak otrzymać tlen?  Przeczytaj tekst i obejrzyj animację „Tlen od odkrycia do skroplenia” TLEN Zapisz w zeszycie: Jaki Polak zaproponował nazwę TLEN oraz czego udało się dokonać Zygmuntowi Wróblewskiemu i Karolowi Olszewskiemu.
3. Substraty, produkty, reakcja analizy, syntezy i wymiany – obejrzyj film REAKCJE,  aby poznać nowe pojęcia.
4. Obejrzyj film i poznaj metodę otrzymywania tlenu (PRODUKTU) z nadmanganianu (VII) potasu (SUBSTRATU) w REAKCJI ANALIZY (rozkładu) OTRZYMYWANIE TLENU – wyszukaj w różnych źródłach  i zapisz w zeszycie inne metody otrzymywania tlenu.
5. Przeczytaj i przeanalizuj informacje dotyczące właściwości i zastosowania tlenu  WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE TLENU
6.   Czy tlen reaguje z pierwiastkami chemicznymi? Obejrzyj film, a dowiesz się jak powstają TLENKI w wyniku REAKCJI SYNTEZY (łączenia) TLENKI Zastanów się, które tlenki otrzymane na filmie są tlenki metali, a które niemetali?


Edukacja wyprzedzająca w nauczaniu chemii i biologii.

Drodzy uczniowie z wybranych zagadnień z chemii i biologii odwrotnie niż zazwyczaj będziecie poznawać nowy materiał przygotowany przez nauczyciela w domu,  w  czasie i tempie dostosowanym do swoich własnych możliwości. Będziecie pracować metodą edukacji wyprzedzającej zwaną także odwróconą lekcją lub odwróconą klasą. Nauczyciel przygotuje dla Was  listę materiałów wraz z instrukcją, z którymi będziecie się musieli zapoznać w domu – będą to zarówno filmy edukacyjne, quizy do wypełnienia on-line czy fragmenty tekstów do przeczytania.  Chcemy żebyście mobilizowali się wzajemnie, samodzielnie rozwiązywali problemy i wątpliwości, które pojawią się w trakcie uczenia się nowych treści dlatego zachęcamy Was do zadawania pytań i udzielania odpowiedzi w formie komentarzy na blogu przedmiotowym.  Chcemy żebyście oceniali na bieżąco w formie komentarzy na blogu czy przygotowane przez dla Was materiały są zrozumiałe, czy prezentują nowy materiał w sposób atrakcyjny, ciekawy i czy wyczerpują dany temat.
         Na lekcji pod czujnym okiem nauczyciela powtórzymy i utrwalimy zdobyte wiadomości i umiejętności, wykonując doświadczenia, eksperymenty, pracując w grupach i rozwiązując zadania problemowe. Zamienimy więc rolę nauczyciela: z kierownika na moderatora i tłumacza. Zmienimy także rolę ucznia - z biernego odbiorcy na aktywnego twórcę, a także  środowisko nauki - z klasowo - lekcyjnego, na internetowe.  
Ilustracja 1: Porównanie lekcji tradycyjnej i odwróconej.
Zapamiętaj:
1.  Przygotowane przez nauczyciela materiały są dla ucznia – to Ty decydujesz ile razy je obejrzysz, przeczytasz, rozwiążesz – możesz to robić w swoim tempie i powtarzać tak długo aż uznasz, że zakładany cel został osiągnięty i nowe zagadnienia są dla Ciebie zrozumiałe.
2.  Nie ma głupich pytań są tylko złe odpowiedzi” , a „Kto pyta nie błądzi” więc  nie bój się zadawać pytań jeśli coś jest dla Ciebie niezrozumiałe – pytanie możesz zadać w formie komentarza na blogu, bezpośrednio nauczycielowi,  a także w trakcie lekcji, na której będziemy powtarzać  i podsumowywać zdobyty przez Ciebie materiał w domu.
3.  Jeśli masz problem z dostępem do Internetu pamiętaj, że zawsze możesz skorzystać z komputerów w bibliotece szkolnej albo za zgodą nauczyciela w pracowni przyrodniczej.
4.  Jeśli nie zapoznasz się z przygotowanymi materiałami przez nauczyciela to niestety na lekcji będziesz się nudził i nie będziesz mógł aktywnie uczestniczyć w ciekawych doświadczeniach.
5.  Jeśli w domu nie uda Ci się opanować w pełni jakiś treści nie martw się, uzupełnisz je pod okiem nauczyciela w szkole.

Dlaczego edukacja wyprzedzająca przynosi takie dobre efekty kształcenia?
Odpowiedź jest prosta: jeśli podczas zwykłej lekcji nie opanujesz tematu to także niestety nie powtórzysz go efektownie w domu. W odwróconej klasie nauczyciel w trakcie systematyzacji wiedzy na lekcji może wyjaśnić wszelkie wątpliwości i sprawdzić czy  uczeń dobrze zrozumiał temat. Dzięki edukacji wyprzedzającej nauczyciel ma szansę na wyrównanie wiedzy uczniów.

Mamy nadzieję, że przez odwróconą klasę zarazimy Was drodzy uczniowie pasją do chemii i biologii i zachęcimy do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na nurtujące Was pytania.
                                                                 
mgr Kamila Koczorowska i mgr Agnieszka Kołodziejska

2 komentarze: