Chemia innowacja

ODWRÓCONA LEKCJA KLASA VII UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW

Termin: klasa 7a i 7c 18.12.2018 i 7b - 20.12.2018 (czwartek) 

CELE LEKCJI:
-Poznasz budowę układu okresowego pierwiastków i prawo okresowości
-Potrafisz wskazać podobieństwa we właściwościach pierwiastków położonych w tych samych grupach oraz w tych samych okresach.

ZADANIA DO WYKONANIA:
  1. Obejrzyj film FILM 1 i poznaj historię powstawania układu okresowego pierwiastków.
  2. Co to są grupy i okresy w układzie okresowym pierwiastków? Zapoznaj się z filmem FILM 2 zwróć uwagę jakimi pierwiastkami rozpoczynają się poszczególne grupy i przypomnij sobie wiadomości dotyczące metali i niemetali.
  3. Dodaj do ulubionych zakładek na swoim komputerze/urządzeniu mobilnym link do multimedialnego układu okresowego MOBILNY UKŁAD OKRESOWY Wypróbuj możliwości tego narzędzia – wejdź w zakładkę „jak odczytywać dane” i sprawdź informację o wybranym przez siebie pierwiastku – wykonaj dla wybranego  (jednego )pierwiastka notatkę w zeszycie na podstawie informacji, które odczytasz z układu okresowego. W prawym górnym rogu możesz zmieniać listę zagadnień i przekonać się jak wiele informacji o pierwiastku można wyczytać z układu okresowego)


ODWRÓCONA LEKCJA  KLASA VIII 

REAKCJE STRĄCENIOWE

TERMIN: KLASA 8a– 07.12.2018 (piątek) 8b i 8c (17.12.2018)
Cele lekcji:
Przypomnisz sobie istotę reakcji strąceniowej.
Przewidzisz wynik reakcji strąceniowej na podstawie tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków.
Zapiszesz równania rekcji otrzymywania soli trudno rozpuszczalnych w formie cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej.

ZADANIA DO WYKONANIA - ZADANIA NALEŻY WYKONAĆ NAJPÓŹNIEJ DO GODZINY 19.00 dnia poprzedzającego lekcję!!
Postępuj zgodnie z instrukcją i wykonaj po kolei zadania umieszczone  TUTAJ REAKCJE STRĄCENIOWE


Edukacja wyprzedzająca w nauczaniu chemii i biologii.

Drodzy uczniowie z wybranych zagadnień z chemii i biologii odwrotnie niż zazwyczaj będziecie poznawać nowy materiał przygotowany przez nauczyciela w domu,  w  czasie i tempie dostosowanym do swoich własnych możliwości. Będziecie pracować metodą edukacji wyprzedzającej zwaną także odwróconą lekcją lub odwróconą klasą. Nauczyciel przygotuje dla Was  listę materiałów wraz z instrukcją, z którymi będziecie się musieli zapoznać w domu – będą to zarówno filmy edukacyjne, quizy do wypełnienia on-line czy fragmenty tekstów do przeczytania.  Chcemy żebyście mobilizowali się wzajemnie, samodzielnie rozwiązywali problemy i wątpliwości, które pojawią się w trakcie uczenia się nowych treści dlatego zachęcamy Was do zadawania pytań i udzielania odpowiedzi w formie komentarzy na blogu przedmiotowym.  Chcemy żebyście oceniali na bieżąco w formie komentarzy na blogu czy przygotowane przez dla Was materiały są zrozumiałe, czy prezentują nowy materiał w sposób atrakcyjny, ciekawy i czy wyczerpują dany temat.
         Na lekcji pod czujnym okiem nauczyciela powtórzymy i utrwalimy zdobyte wiadomości i umiejętności, wykonując doświadczenia, eksperymenty, pracując w grupach i rozwiązując zadania problemowe. Zamienimy więc rolę nauczyciela: z kierownika na moderatora i tłumacza. Zmienimy także rolę ucznia - z biernego odbiorcy na aktywnego twórcę, a także  środowisko nauki - z klasowo - lekcyjnego, na internetowe.  
Ilustracja 1: Porównanie lekcji tradycyjnej i odwróconej.
Zapamiętaj:
1.  Przygotowane przez nauczyciela materiały są dla ucznia – to Ty decydujesz ile razy je obejrzysz, przeczytasz, rozwiążesz – możesz to robić w swoim tempie i powtarzać tak długo aż uznasz, że zakładany cel został osiągnięty i nowe zagadnienia są dla Ciebie zrozumiałe.
2.  Nie ma głupich pytań są tylko złe odpowiedzi” , a „Kto pyta nie błądzi” więc  nie bój się zadawać pytań jeśli coś jest dla Ciebie niezrozumiałe – pytanie możesz zadać w formie komentarza na blogu, bezpośrednio nauczycielowi,  a także w trakcie lekcji, na której będziemy powtarzać  i podsumowywać zdobyty przez Ciebie materiał w domu.
3.  Jeśli masz problem z dostępem do Internetu pamiętaj, że zawsze możesz skorzystać z komputerów w bibliotece szkolnej albo za zgodą nauczyciela w pracowni przyrodniczej.
4.  Jeśli nie zapoznasz się z przygotowanymi materiałami przez nauczyciela to niestety na lekcji będziesz się nudził i nie będziesz mógł aktywnie uczestniczyć w ciekawych doświadczeniach.
5.  Jeśli w domu nie uda Ci się opanować w pełni jakiś treści nie martw się, uzupełnisz je pod okiem nauczyciela w szkole.

Dlaczego edukacja wyprzedzająca przynosi takie dobre efekty kształcenia?
Odpowiedź jest prosta: jeśli podczas zwykłej lekcji nie opanujesz tematu to także niestety nie powtórzysz go efektownie w domu. W odwróconej klasie nauczyciel w trakcie systematyzacji wiedzy na lekcji może wyjaśnić wszelkie wątpliwości i sprawdzić czy  uczeń dobrze zrozumiał temat. Dzięki edukacji wyprzedzającej nauczyciel ma szansę na wyrównanie wiedzy uczniów.

Mamy nadzieję, że przez odwróconą klasę zarazimy Was drodzy uczniowie pasją do chemii i biologii i zachęcimy do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na nurtujące Was pytania.
                                                                 
mgr Kamila Koczorowska i mgr Agnieszka Kołodziejska

3 komentarze: