Chemia innowacja


ODWRÓCONA LEKCJA KLASA VIII 

 Tłuszcze
TERMIN: Klasa 8b i 8c - 13.05.2019, klasa 8a - 15.05.2019
Cele lekcji:
Poznasz budowę, rodzaje, właściwości i zastosowanie tłuszczów.

Zadania do wykonania:
1.       Zapoznaj się z filmem na ekranie „a” TŁUSZCZE BUDOWA i PODZIAŁ
2.       Obejrzyj film wyjaśniający czym się różnią tłuszcze nasycone od nienasyconych TŁUSZCZE NASYCONE I NIENASYCONE
3.       Jak rozróżnić tłuszcze od substancji tłustej PRÓBA AKROLEINOWA
4.       Reakcja oleju roślinnego z wodą bromową: obejrzyj film REAKCJA OLEJU Z WODĄ BROMOWĄ
5.       Na podstawie powyższych materiałów odpowiedz w zeszycie na pytania:
1.       Jak są zbudowane tłuszcze?
2.       Jak dzielimy tłuszcze? Podaj po 2 przykłady
3.       Jaka substancja wydziela się podczas ogrzewania tłuszczu?
4.       Jaka reakcja pozwala na odróżnienie tłuszczów nasyconych od nienasyconych? Wyjaśnij dlaczego.

Dla chętnych: Przynieś wybrany tłuszcz (np. smalec, olej kokosowy)  na lekcję – sprawdzimy czy jest to tłuszcz nasycony czy nienasycony.


Odwrócona lekcja – Cukry – glukoza, fruktoza i sacharoza.

TERMIN: Klasa 8b i 8c - 20.05.2019, klasa 8a - 24.05.2019

Cele lekcji:
Poznasz występowania, właściwości i zastosowanie glukozy, fruktozy i sacharozy.

ZADANIA DO WYKONANIA:
1.       1. Przeczytaj uważnie tekst: TEKST 1
-zwróć uwagę na podział cukrów,
-obejrzyj animację przedstawiającą proces fotosyntezy,
-obejrzyj animację przedstawiającą występowanie glukozy
-zapoznaj się z budową glukozy i fruktozy
-zapoznaj się z grafiką przedstawiającą zastosowanie glukozy.
- sprawdź swoją wiedzę wykonując zadania interaktywne
2. Przeczytaj uważnie tekst: TEKST 2
-zwróć uwagę na wzór i budowę sacharozy
- zapoznaj się z grafiką przedstawiającą występowanie sacharozy
-zapoznaj się z grafiką przedstawiającą zastosowanie sacharozy
- sprawdź swoją wiedzę wykonując zadania interaktywne
3.  ZAPISZ W ZESZYCIE:
-schemat przedstawiający podział cukrów
-wzór glukozy, fruktozy i sacharozy
-krótko opisz zastosowanie glukozy i sacharozy.
4.  Zapoznaj się z reakcją charakterystyczną glukozy DOŚWIADCZENIE
Edukacja wyprzedzająca w nauczaniu chemii i biologii.

Drodzy uczniowie z wybranych zagadnień z chemii i biologii odwrotnie niż zazwyczaj będziecie poznawać nowy materiał przygotowany przez nauczyciela w domu,  w  czasie i tempie dostosowanym do swoich własnych możliwości. Będziecie pracować metodą edukacji wyprzedzającej zwaną także odwróconą lekcją lub odwróconą klasą. Nauczyciel przygotuje dla Was  listę materiałów wraz z instrukcją, z którymi będziecie się musieli zapoznać w domu – będą to zarówno filmy edukacyjne, quizy do wypełnienia on-line czy fragmenty tekstów do przeczytania.  Chcemy żebyście mobilizowali się wzajemnie, samodzielnie rozwiązywali problemy i wątpliwości, które pojawią się w trakcie uczenia się nowych treści dlatego zachęcamy Was do zadawania pytań i udzielania odpowiedzi w formie komentarzy na blogu przedmiotowym.  Chcemy żebyście oceniali na bieżąco w formie komentarzy na blogu czy przygotowane przez dla Was materiały są zrozumiałe, czy prezentują nowy materiał w sposób atrakcyjny, ciekawy i czy wyczerpują dany temat.
         Na lekcji pod czujnym okiem nauczyciela powtórzymy i utrwalimy zdobyte wiadomości i umiejętności, wykonując doświadczenia, eksperymenty, pracując w grupach i rozwiązując zadania problemowe. Zamienimy więc rolę nauczyciela: z kierownika na moderatora i tłumacza. Zmienimy także rolę ucznia - z biernego odbiorcy na aktywnego twórcę, a także  środowisko nauki - z klasowo - lekcyjnego, na internetowe.  
Ilustracja 1: Porównanie lekcji tradycyjnej i odwróconej.
Zapamiętaj:
1.  Przygotowane przez nauczyciela materiały są dla ucznia – to Ty decydujesz ile razy je obejrzysz, przeczytasz, rozwiążesz – możesz to robić w swoim tempie i powtarzać tak długo aż uznasz, że zakładany cel został osiągnięty i nowe zagadnienia są dla Ciebie zrozumiałe.
2.  Nie ma głupich pytań są tylko złe odpowiedzi” , a „Kto pyta nie błądzi” więc  nie bój się zadawać pytań jeśli coś jest dla Ciebie niezrozumiałe – pytanie możesz zadać w formie komentarza na blogu, bezpośrednio nauczycielowi,  a także w trakcie lekcji, na której będziemy powtarzać  i podsumowywać zdobyty przez Ciebie materiał w domu.
3.  Jeśli masz problem z dostępem do Internetu pamiętaj, że zawsze możesz skorzystać z komputerów w bibliotece szkolnej albo za zgodą nauczyciela w pracowni przyrodniczej.
4.  Jeśli nie zapoznasz się z przygotowanymi materiałami przez nauczyciela to niestety na lekcji będziesz się nudził i nie będziesz mógł aktywnie uczestniczyć w ciekawych doświadczeniach.
5.  Jeśli w domu nie uda Ci się opanować w pełni jakiś treści nie martw się, uzupełnisz je pod okiem nauczyciela w szkole.

Dlaczego edukacja wyprzedzająca przynosi takie dobre efekty kształcenia?
Odpowiedź jest prosta: jeśli podczas zwykłej lekcji nie opanujesz tematu to także niestety nie powtórzysz go efektownie w domu. W odwróconej klasie nauczyciel w trakcie systematyzacji wiedzy na lekcji może wyjaśnić wszelkie wątpliwości i sprawdzić czy  uczeń dobrze zrozumiał temat. Dzięki edukacji wyprzedzającej nauczyciel ma szansę na wyrównanie wiedzy uczniów.

Mamy nadzieję, że przez odwróconą klasę zarazimy Was drodzy uczniowie pasją do chemii i biologii i zachęcimy do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na nurtujące Was pytania.
                                                                 
mgr Kamila Koczorowska i mgr Agnieszka Kołodziejska

3 komentarze: