Chemia innowacja

ODWRÓCONA LEKCJA – WŁAŚCIWOŚCI METALI I NIEMETALI

CZAS NA WYKONANIE ZADANIA:  do 06.10.2017 (piątek)

Cele jakie osiągniesz:
-Poznasz podział pierwiastków chemicznych na metale i niemetale, na podstawie właściwości odróżnisz metal od niemetalu.
-Dowiesz się co to jest korozja i jakie są metody zabezpieczania metali przed tym procesem.
-Poznasz zastosowanie wybranych metali i niemetali.

Zadania do wykonania:

 1. WŁAŚCIWOŚCI METALI I METALI:
  a)Zapoznaj się z planszami przedstawiającymi właściwości METALI WŁAŚCIWOŚCI METALI oraz NIEMETALI WŁAŚCIWOŚCI NIEMETALI
  b) Poznaj przykłady pierwiastków, które są NIEMETALAMI NIEMETALE PIERWIASTKI oraz METALAMI METALE PIERWIASTKI zwróć uwagę na ich stan skupienia oraz barwę. Zapisz na KARCIE PRACY (zadanie 1) po 3 przykłady pierwiastków, które są metalami i niemetalami.
  c) Obejrzyj film dzięki, któremu dowiesz się czy METALE przewodzą prąd elektryczny METALE WŁAŚCIWOŚCI 1
  e) Wykonaj wirtualne doświadczenie, a dowiesz się czy METALE reagują z kwasami METALE WŁAŚCIWOŚCI 2
 2. KOROZJA I SPOSOBY JEJ ZAPOBIEGANIA:
  Zapoznaj się z prezentacją KOROZJA oraz doświadczeniem KOROZJA - DOŚWIADCZENIE i zapisz NA KARCIE PRACY (zadanie 2) co powoduje przyspieszenie korozji, a co jej spowolnienie.
 3. ZASTOSOWANIE METALI I NIEMETALI:
  a) Zapoznaj się z zastosowaniem METALI ZASTOSOWANIE METALI
  b) Wybierz jeden przykład METALU i NIEMETALU i krótko opisz na KARCIE PRACY  (zadanie 3) jego zastosowanie.

WZÓR KARTY PRACY (przygotuj samodzielnie na kartce według poniższego wzoru) uzupełnioną kartę przynieś na lekcję:

zadanie 1. PRZYKŁADY METALI I NIEMETALI:
a) METALE: 1)........................................ 2)..................................... 3).......................................
b) NIEMETALE: 1).................................. 2)..................................... 3)...................................

zadanie 2. KOROZJA:
a) Przyspieszenie korozji powoduje........................................................
b) Korozji zapobiega..............................................................................

zadanie 3. ZASTOSOWANIE METALI I NIEMETALI:
a) Przykład niemetalu................................ Zastosowanie......................................................
b) Przykład metalu...................................... Zastosowanie.....................................................

ODWRÓCONA LEKCJA – GĘSTOŚĆ SUBSTANCJI

Cele jakie osiągniesz:
-Poznasz pojęcie gęstości i wzór na obliczanie gęstości substancji.
-Nauczysz się obliczać gęstość, masę i objętość substancji.
-Porównasz gęstości różnych substancji.

Zadania do wykonania:

1. Obejrzyj film dostępny pod linkiem, a dowiesz się dlaczego drewno pływa po wodzie:


Na podstawie obejrzanego filmu dowiedziałeś się, dlaczego niektóre substancje pływają po wodzie, a inne w niej toną.

Możemy zatem wysunąć wniosek, że drewno ma mniejszą gęstość od wody.

2. Gęstość (d) to stosunek masy substancji do jej objętości
Jak obliczyć gęstość substancji???
Zapoznaj się ze wzorem na gęstość oraz przykładowymi zadaniami zamieszczonymi na poniższej stronie internetowej, aby dowiedzieć się kiedy najczęściej w chemii stosujemy ten wzór. Zastanów się jak inaczej można rozwiązać przedstawione tam zadanie nr 2.


  3. Zapoznaj się z filmem i rozwiąż zadaniami dostępne na stronie. (instrukcja poniżej)

 1. Dla dociekliwych i ciekawskich..... instrukcja jak zmienić jednostki gęstości:


Pamiętaj: Jeśli masz jakieś wątpliwości jeszcze przed lekcją, na której usystematyzujemy wspólnie zdobytą wiedzą możesz zadawać pytania i udzielać odpowiedzi jako komentarze pod tym postem na blogu.
Edukacja wyprzedzająca w nauczaniu chemii i biologii.

         Drodzy uczniowie z wybranych zagadnień z chemii i biologii odwrotnie niż zazwyczaj będziecie poznawać nowy materiał przygotowany przez nauczyciela w domu,  w  czasie i tempie dostosowanym do swoich własnych możliwości. Będziecie pracować metodą edukacji wyprzedzającej zwaną także odwróconą lekcją lub odwróconą klasą. Nauczyciel przygotuje dla Was  listę materiałów wraz z instrukcją, z którymi będziecie się musieli zapoznać w domu – będą to zarówno filmy edukacyjne, quizy do wypełnienia on-line czy fragmenty tekstów do przeczytania.  Chcemy żebyście mobilizowali się wzajemnie, samodzielnie rozwiązywali problemy i wątpliwości, które pojawią się w trakcie uczenia się nowych treści dlatego zachęcamy Was do zadawania pytań i udzielania odpowiedzi w formie komentarzy na blogu przedmiotowym.  Chcemy żebyście oceniali na bieżąco w formie komentarzy na blogu czy przygotowane przez dla Was materiały są zrozumiałe, czy prezentują nowy materiał w sposób atrakcyjny, ciekawy i czy wyczerpują dany temat.
         Na lekcji pod czujnym okiem nauczyciela powtórzymy i utrwalimy zdobyte wiadomości i umiejętności, wykonując doświadczenia, eksperymenty, pracując w grupach i rozwiązując zadania problemowe. Zamienimy więc rolę nauczyciela: z kierownika na moderatora i tłumacza. Zmienimy także rolę ucznia - z biernego odbiorcy na aktywnego twórcę, a także  środowisko nauki - z klasowo - lekcyjnego, na internetowe.  
Ilustracja 1: Porównanie lekcji tradycyjnej i odwróconej.
Zapamiętaj:
1.  Przygotowane przez nauczyciela materiały są dla ucznia – to Ty decydujesz ile razy je obejrzysz, przeczytasz, rozwiążesz – możesz to robić w swoim tempie i powtarzać tak długo aż uznasz, że zakładany cel został osiągnięty i nowe zagadnienia są dla Ciebie zrozumiałe.
2.  Nie ma głupich pytań są tylko złe odpowiedzi” , a „Kto pyta nie błądzi” więc  nie bój się zadawać pytań jeśli coś jest dla Ciebie niezrozumiałe – pytanie możesz zadać w formie komentarza na blogu, bezpośrednio nauczycielowi,  a także w trakcie lekcji, na której będziemy powtarzać  i podsumowywać zdobyty przez Ciebie materiał w domu.
3.  Jeśli masz problem z dostępem do Internetu pamiętaj, że zawsze możesz skorzystać z komputerów w bibliotece szkolnej albo za zgodą nauczyciela w pracowni przyrodniczej.
4.  Jeśli nie zapoznasz się z przygotowanymi materiałami przez nauczyciela to niestety na lekcji będziesz się nudził i nie będziesz mógł aktywnie uczestniczyć w ciekawych doświadczeniach.
5.  Jeśli w domu nie uda Ci się opanować w pełni jakiś treści nie martw się, uzupełnisz je pod okiem nauczyciela w szkole.

Dlaczego edukacja wyprzedzająca przynosi takie dobre efekty kształcenia?
Odpowiedź jest prosta: jeśli podczas zwykłej lekcji nie opanujesz tematu to także niestety nie powtórzysz go efektownie w domu. W odwróconej klasie nauczyciel w trakcie systematyzacji wiedzy na lekcji może wyjaśnić wszelkie wątpliwości i sprawdzić czy  uczeń dobrze zrozumiał temat. Dzięki edukacji wyprzedzającej nauczyciel ma szansę na wyrównanie wiedzy uczniów.

Mamy nadzieję, że przez odwróconą klasę zarazimy Was drodzy uczniowie pasją do chemii i biologii i zachęcimy do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na nurtujące Was pytania.
                                                                 
mgr Kamila Koczorowska i mgr Agnieszka Kołodziejska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz