Chemia innowacja

EDUKACJA WYPRZEDZAJĄCA - PODSUMOWANIE


W roku szkolnym 2017/2018 realizowaliśmy innowację pedagogiczną - Edukacja wyprzedzająca w nauczaniu chemii i biologii. Nadszedł czas na podsumowanie i wyciągnięcie wniosków do pracy na przyszły rok szkolny. Prosimy uczniów klas 7 o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety ANKIETA EDUKACJA WYPRZEDZAJĄCA
Z góry dziękujemy! 

Odwrócona lekcja – stężenie procentowe roztworu.

Termin: 20.04.2018

Cele lekcji: 
Poznasz pojęcie stężenie procentowe roztworu. 
Dowiesz się jak można zmienić stężenie procentowe roztworu. 
Obliczysz stężenie procentowe roztworu. 

Zadania do wykonania: 
1. Sprawdź czy w Twoim domu znajdują się substancje, na opakowaniach których podane jest stężenie procentowe (np. zawartość procentowa tłuszczu w mleku). Zapisz w zeszycie nazwy tych substancji oraz ich stężenie np. Mleko – 3,5% tłuszczu 
2. Zapoznaj się z tekstem WZÓR STĘŻENIE PROCENTOWE i zapisz w zeszycie na kolorowo wzór na stężenie procentowe wraz z wyjaśnieniami co oznaczają poszczególne litery we wzorze.
3. Obejrzyj film, a dowiesz się w jaki sposób można obliczyć stężenie procentowe OBLICZANIE STĘŻENIA PROCENTOWEGO
4. Przeczytaj uważnie tekst, a dowiesz się jak rozcieńczyć roztwór: ROZCIEŃCZANIE ROZTWORU oraz ROZCIEŃCZANIE ROZTWORU 2
5. Przeczytaj uważnie tekst i poznaj dwa sposoby na zwiększenie stężenie roztworu: ZATĘŻANIE ROZTWORU oraz ZATĘŻANIE ROZTWORU 2


Odwrócona lekcja – Woda jako rozpuszczalnik. Roztwory nasycone i nienasycone.


TERMIN: 06.04.2018 (piątek)

CELE LEKCJI:
Poznanie pojęć: rozpuszczalnik, roztwór, substancja rozpuszczona, roztwór nasycony i nienasycony.
Poznanie budowy cząsteczki wody.

ZADANIA DO WYKONANIA:
1. Budowa cząsteczki wody: BUDOWA WODY Obejrzyj film ilustrujący budowę cząsteczki wody i zastanów się dlaczego nazywana jest dipolem. Kliknij i zapoznaj się z filmem na ekranie „Rozpuszczanie substancji w wodzie”
2. Zapoznaj się z planszą i sprawdź od czego zależy szybkość rozpuszczania się substancji w wodzie SZYBKOŚĆ ROZPUSZCZANIA SUBSTANCJI , zwróć uwagę jaka substancja jest rozpuszczalnikiem, a jaka substancją rozpuszczoną.
3. Na ekranie „a” obejrzyj animację ilustrującą szybkość rozpuszczania się substancji w wodzie, a następnie na ekranie „b” sprawdź rozpuszczalność chlorku sodu i parafiny w wodzie oraz nafcie. ROZPUSZCZALNOŚĆ Uzupełnij tabelę, która pojawi się po kliknięciu strzałki z lewej strony i przerysuj ją do zeszytu.   
4. Sprawdź jaka jest różnica między roztworem nasyconym i nienasyconym.  ROZTWÓR NASYCONY I NIENASYCONY
5. Sprawdź swoją wiedzą wykonując test TEST W zeszycie zapisz poprawnie te zadania, w których na teście popełniłeś/-aś błąd.ODWRÓCONA LEKCJA -WIĄZANIA JONOWE

TERMIN – DO 19.01.2018 (PIĄTEK)

CELE LEKCJI:
-Poznasz pojęcia: jon, kation, anion,
-Poznasz mechanizm powstawania wiązania jonowego.
-Określisz w jakich związkach chemicznych występują wiązania jonowe.

Materiały, z którymi musisz się zapoznać:
 1. Co to jest i jak powstaje jon ? Tutaj znajdziesz odpowiedź JONY
 2. Kto oddaje, a kto zabiera elektrony? Co to są kationy i aniony: KATIONY i ANIONY
 3. Jakie wartości ładunków mogą mieć jony - ŁADUNKI JONÓW
 4. Jak się tworzą wiązania jonowe - WIĄZANIE JONOWE
 5. Podsumowanie i usystematyzowanie wiadomości: PODSUMOWANIE 1 PODSUMOWANIE -PLANSZA PODSUMOWANIE PIOSENKA

Zadanie do wykonania: Przygotuj samodzielnie notatkę zawierającą informacje zawarte w celach lekcji w dowolnej formie (mapa, myśli, schemat, rysunki, wydrukowane informacje). Notatkę wykonaj na kartce (może być format A4) w sposób jak najbardziej dla Ciebie czytelny i przynieś na lekcję.

DLA DOCIEKLIWYCH I CIEKAWSKICH!

Poniżej prezentujemy Wam ciekawe linki przydatne do nauki i utrwalania wiadomości i umiejętności z chemii:

1. Niezwykły układ okresowy pierwiastków: Obrazkowy układ okresowy dzięki, któremu dowiecie się do czego w życiu codziennym wykorzystujemy różne pierwiastki.
2. Czy zwykłe rzeczy i sytuacje mogą być całkiem niezwykłe? Przekonajcie się sami, że przedmioty ścisłe są fascynujące - dzięki filmom Fundacja Einstein TV  oraz Chemvlog - pokazy doświadczeń możecie zobaczyć wiele doświadczeń z dziedziny fizyki, chemii i przyrody.
3. A może chcecie sami poeksperymentować w domu? Koniecznie odwiedźcie Klub Naukowca oraz Doświadczenia!


ODWRÓCONA LEKCJA - UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW

CZAS NA WYKONANIE ZADANIA – 15.12.2017 (PIĄTEK)

CELE LEKCJI:
-Poznasz budowę układu okresowego pierwiastków i prawo okresowości
-Wskażesz podobieństwa we właściwościach pierwiastków położonych w tych samych grupach oraz w tych samych okresach.

Zadania do wykonania:
 1. Obejrzyj film FILM 1 i poznaj historię powstawania układu okresowego pierwiastków.
 2. Co to są grupy i okresy w układzie okresowym pierwiastków? Zapoznaj się z filmem FILM 2 zwróć uwagę jakimi pierwiastkami rozpoczynają się poszczególne grupy i przypomnij sobie wiadomości dotyczące metali i niemetali.
 3. Dodaj do ulubionych zakładek na swoim komputerze/urządzeniu mobilnym link do multimedialnego układu okresowego UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW
  Wypróbuj możliwości tego narządzia – wejdź w zakładkę „jak odczytywać dane” i sprawdź informację o wybranym przez siebie pierwiastku – wykonaj dla wybranego pierwiastka notatkę w zeszycie na podstawie informacji, które odczytasz z układu okresowego
  (W prawym górnym rogu możesz zmieniać listę zagadnień i przekonać się jak wiele informacji o pierwiastku można wyczytać z układu okresowego).
  Przyjemnej nauki!

ODWRÓCONA LEKCJA : Budowa atomu – nukleony i elektrony.
CZAS NA WYKONANIE ZADANIA: 08.12.2017 (piątek)
Cele lekcji:
1.Poznam budowę atomu i właściwości protonów, neutronów i elektronów.
2. Poznam pojęcia: liczba atomowa, liczba masowa, jądro atomowe, powłoka elektronowa, elektrony walencyjne, nukleony, konfiguracja elektronowa, rdzeń atomowy

Zadania do wykonania:
1. Aby poznać budowę atomu obejrzyj film: ATOM FILM oraz zapoznaj się z ILUSTRACJĄ 3 i ILUSTRACJĄ 4 BUDOWA ATOMU - na tej podstawie uzupełnij zadanie 1 w KARCIE PRACY.
2. Co to jest liczba atomowa i masowa? Jak obliczyć liczbę elektronów, protonów i neutronów? Zapoznaj się z tekstem, przeanalizuj tabelę i na tej podstawie rozwiąż zadanie 2 w KARCIE PRACY LICZBA ATOMOWA I MASOWA
3. Przeczytaj uważnie tekst, a dowiesz się co to są powłoki elektronowe POWŁOKI ELEKTRONOWE
4. Ile elektronów może znajdować się na powłokach? Zapoznaj się z tekstem KONFIGURACJA ELEKTRONOWA , następnie przeanalizuj konfigurację elektronową atomu krzemu i uzupełnij zadanie 3 w KARCIE PRACY
5. Powłoka walencyjna i elektrony walencyjne - POWŁOKA WALENCYJNA i ELEKTRONY WALENCYJNE przeanalizuj dokładnie dane w tabeli i uzupełnij zadanie 4 w KARCIE PRACY
6. Obejrzyj film ATOM -PODSUMOWANIE dzięki, któremu uporządkujesz i usystematyzujesz zdobyte wiadomości i umiejętności.

KARTA PRACY do pobrania: KARTA PRACY -ATOM


ODWRÓCONA LEKCJA - WODÓR
CZAS NA WYKONANIE ZADANIA: do 15.11.2017 (środa)


CELE LEKCJI:
Poznasz miejsca występowania wodoru i jego zastosowania.
Poznasz metody otrzymywania wodoru.
Poznasz właściwości fizyczne i chemiczne wodoru.

 1. Obejrzyj film: FILM - WODÓR „Wodór- pochodzenie, właściwości, zastosowanie”
 2. Przeczytaj uważnie tekst dotyczący zastosowania wodoru, metod jego otrzymywania oraz właściwości fizycznych i chemicznych: WODÓR -właściwości i otrzymywanie
 3. Rozwiąż Quiz dostęny na stronie QUIZIZZ pod kodem  694879 

  PAMIĘTAJ: Quiz możesz rozwiązać kilka razy, ale za każdym razem jako nazwy użytkownika podajesz klasę_imię_ naswisko np. 7a_Anna_Nowak. Jeśli nie podasz jako nazwy użytkowniaka klasy, imienia i nazwiska nauczyciel uzna, że Quiz nie został rozwiązany.
ODWRÓCONA LEKCJA – TLEN -Najważniejszy składnik powietrza

CZAS NA WYKONANIE ZADANIA:  do 27.10.2017 (piątek)

CELE LEKCJI:
Poznasz metody otrzymywania tlenu
Poznasz właściwości fizyczne, chemiczne oraz zastosowanie tlenu.
Poznasz pojęcia: tlenek, substrat, produkt, reakcja syntezy i analizy


 1. Co by się stało gdyby na Ziemii zabrakło tlenu? Obejrzyj krótką animację TLEN
 1. Jak otrzymać tlen? Przeczytaj tekst i obejrzyj animację „Tlen od odkrycia do skroplenia” TLEN - historia odkrycia Zapisz w zeszycie: Jaki Polak zaproponował nazwę TLEN oraz czego udało się dokonać Zygmuntowi Wróblewskiemu i Karolowi Olszewskiemu.
 2. Substraty, produkty, reakcja analizy, syntezy i wymiany – obejrzyj film SUBSTRATY, PRODUKTY, RODZAJE REAKCJI, aby poznać nowe pojęcia.
 3. Obejrzyj film i poznaj metodę otrzymywania tlenu (PRODUKTU) z nadmanganianu (VII) potasu (SUBSTRATU) w REAKCJI ANALIZY (rozkładu) OTRZYMYWANIE TLENU – wyszukaj w różnych źródłach i zapisz w zeszycie inne metody otrzymywania tlenu.
 4. Czy tlen reaguje z pierwiastkami chemicznymi? Obejrzyj film, a dowiesz się jak powstają TLENKI w wyniku REAKCJI SYNTEZY (łączenia) POWSTAWANIE TLENKÓW Zastanów się i zapisz w zeszycie  które tlenki otrzymane na filmie są tlenki metali, a które niemetali?

ODWRÓCONA LEKCJA – WŁAŚCIWOŚCI METALI I NIEMETALI

CZAS NA WYKONANIE ZADANIA:  do 06.10.2017 (piątek)

Cele jakie osiągniesz:
-Poznasz podział pierwiastków chemicznych na metale i niemetale, na podstawie właściwości odróżnisz metal od niemetalu.
-Dowiesz się co to jest korozja i jakie są metody zabezpieczania metali przed tym procesem.
-Poznasz zastosowanie wybranych metali i niemetali.

Zadania do wykonania:

 1. WŁAŚCIWOŚCI METALI I METALI:
  a)Zapoznaj się z planszami przedstawiającymi właściwości METALI WŁAŚCIWOŚCI METALI oraz NIEMETALI WŁAŚCIWOŚCI NIEMETALI
  b) Poznaj przykłady pierwiastków, które są NIEMETALAMI NIEMETALE PIERWIASTKI oraz METALAMI METALE PIERWIASTKI zwróć uwagę na ich stan skupienia oraz barwę. Zapisz na KARCIE PRACY (zadanie 1) po 3 przykłady pierwiastków, które są metalami i niemetalami.
  c) Obejrzyj film dzięki, któremu dowiesz się czy METALE przewodzą prąd elektryczny METALE WŁAŚCIWOŚCI 1
  e) Wykonaj wirtualne doświadczenie, a dowiesz się czy METALE reagują z kwasami METALE WŁAŚCIWOŚCI 2
 2. KOROZJA I SPOSOBY JEJ ZAPOBIEGANIA:
  Zapoznaj się z prezentacją KOROZJA oraz doświadczeniem KOROZJA - DOŚWIADCZENIE i zapisz NA KARCIE PRACY (zadanie 2) co powoduje przyspieszenie korozji, a co jej spowolnienie.
 3. ZASTOSOWANIE METALI I NIEMETALI:
  a) Zapoznaj się z zastosowaniem METALI ZASTOSOWANIE METALI
  b) Wybierz jeden przykład METALU i NIEMETALU i krótko opisz na KARCIE PRACY  (zadanie 3) jego zastosowanie.

WZÓR KARTY PRACY (przygotuj samodzielnie na kartce według poniższego wzoru) uzupełnioną kartę przynieś na lekcję:

zadanie 1. PRZYKŁADY METALI I NIEMETALI:
a) METALE: 1)........................................ 2)..................................... 3).......................................
b) NIEMETALE: 1).................................. 2)..................................... 3)...................................

zadanie 2. KOROZJA:
a) Przyspieszenie korozji powoduje........................................................
b) Korozji zapobiega..............................................................................

zadanie 3. ZASTOSOWANIE METALI I NIEMETALI:
a) Przykład niemetalu................................ Zastosowanie......................................................
b) Przykład metalu...................................... Zastosowanie.....................................................

ODWRÓCONA LEKCJA – GĘSTOŚĆ SUBSTANCJI

Cele jakie osiągniesz:
-Poznasz pojęcie gęstości i wzór na obliczanie gęstości substancji.
-Nauczysz się obliczać gęstość, masę i objętość substancji.
-Porównasz gęstości różnych substancji.

Zadania do wykonania:

1. Obejrzyj film dostępny pod linkiem, a dowiesz się dlaczego drewno pływa po wodzie:


Na podstawie obejrzanego filmu dowiedziałeś się, dlaczego niektóre substancje pływają po wodzie, a inne w niej toną.

Możemy zatem wysunąć wniosek, że drewno ma mniejszą gęstość od wody.

2. Gęstość (d) to stosunek masy substancji do jej objętości
Jak obliczyć gęstość substancji???
Zapoznaj się ze wzorem na gęstość oraz przykładowymi zadaniami zamieszczonymi na poniższej stronie internetowej, aby dowiedzieć się kiedy najczęściej w chemii stosujemy ten wzór. Zastanów się jak inaczej można rozwiązać przedstawione tam zadanie nr 2.


  3. Zapoznaj się z filmem i rozwiąż zadaniami dostępne na stronie. (instrukcja poniżej)

 1. Dla dociekliwych i ciekawskich..... instrukcja jak zmienić jednostki gęstości:


Pamiętaj: Jeśli masz jakieś wątpliwości jeszcze przed lekcją, na której usystematyzujemy wspólnie zdobytą wiedzą możesz zadawać pytania i udzielać odpowiedzi jako komentarze pod tym postem na blogu.
Edukacja wyprzedzająca w nauczaniu chemii i biologii.

         Drodzy uczniowie z wybranych zagadnień z chemii i biologii odwrotnie niż zazwyczaj będziecie poznawać nowy materiał przygotowany przez nauczyciela w domu,  w  czasie i tempie dostosowanym do swoich własnych możliwości. Będziecie pracować metodą edukacji wyprzedzającej zwaną także odwróconą lekcją lub odwróconą klasą. Nauczyciel przygotuje dla Was  listę materiałów wraz z instrukcją, z którymi będziecie się musieli zapoznać w domu – będą to zarówno filmy edukacyjne, quizy do wypełnienia on-line czy fragmenty tekstów do przeczytania.  Chcemy żebyście mobilizowali się wzajemnie, samodzielnie rozwiązywali problemy i wątpliwości, które pojawią się w trakcie uczenia się nowych treści dlatego zachęcamy Was do zadawania pytań i udzielania odpowiedzi w formie komentarzy na blogu przedmiotowym.  Chcemy żebyście oceniali na bieżąco w formie komentarzy na blogu czy przygotowane przez dla Was materiały są zrozumiałe, czy prezentują nowy materiał w sposób atrakcyjny, ciekawy i czy wyczerpują dany temat.
         Na lekcji pod czujnym okiem nauczyciela powtórzymy i utrwalimy zdobyte wiadomości i umiejętności, wykonując doświadczenia, eksperymenty, pracując w grupach i rozwiązując zadania problemowe. Zamienimy więc rolę nauczyciela: z kierownika na moderatora i tłumacza. Zmienimy także rolę ucznia - z biernego odbiorcy na aktywnego twórcę, a także  środowisko nauki - z klasowo - lekcyjnego, na internetowe.  
Ilustracja 1: Porównanie lekcji tradycyjnej i odwróconej.
Zapamiętaj:
1.  Przygotowane przez nauczyciela materiały są dla ucznia – to Ty decydujesz ile razy je obejrzysz, przeczytasz, rozwiążesz – możesz to robić w swoim tempie i powtarzać tak długo aż uznasz, że zakładany cel został osiągnięty i nowe zagadnienia są dla Ciebie zrozumiałe.
2.  Nie ma głupich pytań są tylko złe odpowiedzi” , a „Kto pyta nie błądzi” więc  nie bój się zadawać pytań jeśli coś jest dla Ciebie niezrozumiałe – pytanie możesz zadać w formie komentarza na blogu, bezpośrednio nauczycielowi,  a także w trakcie lekcji, na której będziemy powtarzać  i podsumowywać zdobyty przez Ciebie materiał w domu.
3.  Jeśli masz problem z dostępem do Internetu pamiętaj, że zawsze możesz skorzystać z komputerów w bibliotece szkolnej albo za zgodą nauczyciela w pracowni przyrodniczej.
4.  Jeśli nie zapoznasz się z przygotowanymi materiałami przez nauczyciela to niestety na lekcji będziesz się nudził i nie będziesz mógł aktywnie uczestniczyć w ciekawych doświadczeniach.
5.  Jeśli w domu nie uda Ci się opanować w pełni jakiś treści nie martw się, uzupełnisz je pod okiem nauczyciela w szkole.

Dlaczego edukacja wyprzedzająca przynosi takie dobre efekty kształcenia?
Odpowiedź jest prosta: jeśli podczas zwykłej lekcji nie opanujesz tematu to także niestety nie powtórzysz go efektownie w domu. W odwróconej klasie nauczyciel w trakcie systematyzacji wiedzy na lekcji może wyjaśnić wszelkie wątpliwości i sprawdzić czy  uczeń dobrze zrozumiał temat. Dzięki edukacji wyprzedzającej nauczyciel ma szansę na wyrównanie wiedzy uczniów.

Mamy nadzieję, że przez odwróconą klasę zarazimy Was drodzy uczniowie pasją do chemii i biologii i zachęcimy do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na nurtujące Was pytania.
                                                                 
mgr Kamila Koczorowska i mgr Agnieszka Kołodziejska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz