Zadania dodatkowe z chemii

ZADANIE DODATKOWE Z CHEMII NA GRUDZIEŃ

Termin wykonania zadania:  do 04.01.2019

KLASY VII 


Stwórzcie w dowolnej technice przestrzennej model atomu wybranego  pierwiastka. Model musi zawierać odpowiednią dla danego pierwiastka liczbę protonów, neutronów i elektronów.
Model musi być podpisany: nazwa pierwiastka oraz imię i nazwisko autora. Prace dostarczamy do 04.01.2019 do sali 113.

KLASY VII 

Wasze zadanie polega na przygotowaniu powtórzenia wiadomości z działu SOLE w atrakcyjnej formie: quiz/gra on-line, turniej klasowy. Zadanie należy przesłać najpóźniej do dnia 04.01.2018 na adres dodatkoweprzyroda@gmail.com

Tutaj możecie znaleźć inspirację
1.        https://learningapps.org/  - wystarczy, że wyślesz link do stworzonej przez siebie gry /quizu
2.       https://kahoot.com/  - wystarczy, że wyślesz link do stworzonego przez siebie quizu
3.        https://wheeldecide.com/  - Koło Fortuny, w miejscu WHEEL BUILDER wpisujesz kolejno pytania do losowania, podajesz Tytuł – TITTLE i klikasz APPLY WHELL CHANGES. Następnie należy skopiować z okna przeglądarki  link i zapisać go np. w pliku WORD. Do linku z kołem fortuny należy także dołączyć prawidłowe odpowiedzi na pytania. Można urozmaicić grę dodając pole z „bankrut”, „podpowiedź nauczyciela” itp.
4.       Teleturniej 1 z 10  -należy przesłać pytania wraz z odpowiedziami.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz