Zadania dodatkowe z geografii

LISTOPAD

ZADANIE DLA KLASY V

Zadanie polega na wypełnieniu karty pracy, którą zamieszczamy pod poniższym linkiem:)


Kryteria oceny:
- dokładność obliczeń;
- estetyka pracy; 
- oryginalność;

Termin: 30.11.2018

ZADANIE DLA KLASY VII

Zadanie polega na wypełnieniu karty pracy, którą zamieszczamy pod poniższym linkiem:)
Kryteria oceny:
- dokładność obliczeń;
- estetyka pracy; 
- oryginalność;

ZADANIE DODATKOWE

Termin: 30.11.2018

ZADANIE DLA KLASY VIII

„Azja kontynentem kontrastów” Propozycja dla uczniów zainteresowanych uważną analizą map tematycznych Azji. Podstawowym zadaniem jest samodzielne wyszukanie przez uczniów jak największej liczby kontrastów geograficznych występujących w Azji oraz ich zaprezentowanie w formie tabeli. Podane są przykładowe elementy środowiska, możecie dopisać dowolną ich ilość.
Element środowiska
Maksimum
Minimum
Ukształtowanie powierzchni


Klimat


Wody śródlądowe


Rozmieszczenie ludności


Powierzchnia krajów


Kryteria oceny:
- dokładność obliczeń;
- estetyka pracy; 
- oryginalność;
Termin: 30.11.2018Brak komentarzy:

Prześlij komentarz