czwartek, 29 września 2016

Tropiciele przyrody

Od października, oprócz zagadki przyrodniczej proponujemy Wam nowe wyzwanie! W ciągu każdego miesiąca będziemy zamieszczały na blogu kilka fotografii, które będą przedstawiały różne obiekty przyrodnicze. Czasami będzie to roślina, innym razem przedstawiciel królestwa zwierząt czy grzybów. Pojawią się również miejsca zabytkowe czy ciekawe przyrodniczo. Wasze zadanie będzie polegało na odszukaniu nazwy prezentowanego obiektu i jak najszybsze przesłanie jej na e-mail lub dostarczenie osobiście do nas. Liczy się oczywiście poprawne rozwiązanie ale również i czas! Pierwsza osoba, która dostarczy nam odpowiedź otrzyma dodatkowy punkty. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymacie jeden punkt. Osoba, która udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi otrzyma na koniec każdego miesiąca tytuł "tropiciela przyrody" i ocenę celującą. Życzymy dobrej zabawy!
Na rozgrzewkę i zupełnie poza konkursem zamieszczamy pierwszą fotografię. 
Odpowiedzi przesyłajcie na adres: zadaniezprzyrody@gmail.com
Fot. Wojciech Biardzki

Konkurs kuratoryjny z przyrody


Dnia 26 października (środa) o godzinie 12:00 w sali 113 odbędzie się Kuratoryjny konkurs z przyrody dla uczniów klas IV - VI. Wszyscy chętni do udziału w konkursie mogą zgłaszać się do nauczycielek przyrody do 23 października. Aby wziąć udział w konkursie trzeba koniecznie oddać wypełnioną przez rodziców kartkę z oświadczeniem! 
(Druk oświadczenia do pobrania - załącznik nr 2)
Konkurs ten składa się z trzech etapów: szkolny, rejonowy i wojewódzki. Aby awansować do drugiego etapu, uczeń musi uzyskać 80% punktów.
Zakres tematyczny konkursu w etapie szkolnym jest następujący:
ETAP I (szkolny) 
1. Zasady prowadzenia obserwacji przyrodniczych. 
2. Widnokrąg, kierunki świata: wyznaczanie kierunków w terenie.
3. Pory roku: widoma wędrówka Słońca. 
4. Pogoda: składniki pogody, przyrządy. 
5. Orientowanie planu i mapy w terenie, posługiwanie się legendą. 
6. Formy terenu. 
7. Skały i minerały. 
8. Woda jako środowisko życia: właściwości wody, obieg wody w przyrodzie, rodzaje zbiorników wodnych, przystosowanie organizmów do życia w wodzie. 
9. Wody powierzchniowe Polski. 
10. Organizmy i ich czynności życiowe: rodzaje odżywiania, oddychania, rozmnażania. 
11. Zależności między organizmami. 
12. Królestwo roślin: mchy, paprocie, rośliny nasienne: budowa, czynności życiowe, organy roślin nasiennych. 
13. Królestwo grzybów: budowa i różnorodność, znaczenie grzybów dla przyrody i człowieka. 
14. Lasy w Polsce: rodzaje lasów i ich typowa roślinność. (grąd, łęg, ols). 
15. Las, łąka i pole jako środowisko życia: warunki życia, przykłady organizmów i powiązań między nimi. 
Poszerzenie treści podstawy programowej dotyczy następujących treści: 
1. Doświadczenie: formułowanie problemu badawczego, zapisywanie wyników, wyciąganie wniosków. 
2. Budowa mikroskopu. Obliczanie powiększenia mikroskopu. 
3. Plan i skala: rodzaje skali i przeliczanie, sporządzanie i czytanie planu. 
4. Mapy: rodzaje map, odczytywanie danych z map. 
5. Budowa komórki zwierzęcej, roślinnej i bakteryjnej. 
6. Znaczenie bakterii w przyrodzie i gospodarce człowieka. 
7. Rozpoznawanie pospolitych gatunków drzew i krzewów rosnących w Polsce. 
8. Rośliny uprawne w Polsce.
Etap miejski odbędzie się 25 lutego 2017r. a etap wojewódzki 31 marca 2017r.
Zachęcamy do udziału w konkursie!

poniedziałek, 26 września 2016

Warsztaty ekologiczne w Dolinie Pięciu Stawów w Bydgoszczy

W zeszłym tygodniu dwie klasy (5a i 6a) brały udział w warsztatach  w Dolinie Pięciu Stawów w Bydgoszczy. Warsztaty zorganizował dla uczniów Urząd Miasta a zajęcia poprowadził Pan Dawid Kilon. Wędrowaliśmy od tablicy edukacyjnej do tablicy i poznawaliście najpierw roślinność, którą można spotkać w parku. Dowiedzieliście się co to są gatunki inwazyjne. Najciekawsza była jednak część poświęcona ptakom. Przez lunetę i lornetki podglądaliśmy sekretne życie ptaków, przy okazji ucząc się nowych gatunków. Były między innymi kokoszki, łyski, kaczki krzyżówki ale udało nam się również zobaczyć pustułkę! Pamiątką po warsztatach na pewno będzie wiedza, którą zdobyliście jak również zdjęcia ptaków, które robiliśmy za pomocą lunety. Mam nadzieję, że uda nam się częściej w tym roku ruszyć w teren.