Zadania dodatkowe z biologii

ZADANIE DODATKOWE Z BIOLOGII – KWIECIEŃ


TERMIN: 30.04.2018

Wasze zadania polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej na temat 

„ZMYSŁY – REKORDZIŚCI WŚRÓD ZWIERZĄT”.


To zadania wymaga od Was umiejętności wyszukiwania informacji w różnych źródłach– musicie samodzielnie znaleźć zwierzęta posiadające  niezwykły zmysł np. wzroku, słuchu, dotyku oraz zwierzęta, które mają zmysły niewykształcone u człowieka np. zmysł magnetyczny.

-Prezentacja musi zawierać od 8 do 12 slajdów.
-Należy przedstawić minimum 4  przykłady zwierząt.
-Slajdy muszą być czytelne i prezentować ciekawą formę graficzną. (Im mniej tekstu tym lepiej).
-koniecznie podaj źródła informacji oraz źródła grafiki, które umieścisz w prezentacji


Gotowe prezentację należy wysłać na adres:  
Agnieszka Kołodziejska - zadaniezprzyrody@gmail.com
Kamila Koczorowska - dodatkoweprzyroda@gmail.com


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz