Zadania dodatkowe z biologii

PAŹDZIERNIK

Klasa V


Rozwiąż krzyżówkę dostępną tutaj KRZYŻÓWKA


HASŁO oraz ODPOWIEDŹ NA PYTANIE, które wyświetli się po prawidłowym rozwiązaniu krzyżówki prześlij do 31.10.2018 do pani Kamili Koczorowskiej dodatkoweprzyroda@gmail.com   lub pani Agnieszki Kołodziejskiej zadaniezprzyrody@gmail.com

  Klasa VII

Rozwiąż krzyżówkę dostępną tutaj KRZYŻÓWKA

HASŁO oraz ODPOWIEDŹ NA PYTANIE, które wyświetli się po prawidłowym rozwiązaniu prześlij do 31.10.2018 do pani Kamili Koczorowskiej dodatkoweprzyroda@gmail.com lub pani Agnieszki Kołodziejskiej zadaniezprzyrody@gmail.com

  Klasa VIII

„Gregor Mendel – ojciec genetyki” – pierwsze w tym roku zadanie dla DRUŻYNY (od 2-3 osób)
UWAGA: Każda osoba z drużyny otrzyma tyle samo KOMÓREK 

Wasze zadanie polega na cofnięciu się w czasie i przeprowadzeniu wywiadu z Gregorem Mendlem na temat jego badań nad grochem zwyczajnym.

Forma przedstawieniu wywiadu jest dowolna – artykuł w gazecie (tekst WORD), audycja radiowa (nagranie), wywiad telewizyjny (film).

W wywiadzie koniecznie zapytajcie o:
-życiorys
- pierwsze prawo Mendla (prawo czystości gamet) oraz drugie prawo Mendla (prawo niezależnej segregacji cech) – poproście Gregora Mendla o ich wyjaśnienie
-zapytajcie Gregora czy wie co to jest czysta linia i allele
- zapytajcie o coś co Was osobiście zaciekawiło w jego życiorysie i badaniach naukowych.

Kryteria oceny:
-zgodność pracy z tematem (zadanie odpowiednich pytań w wywiadzie i prawidłowe udzielenie odpowiedzi)
-oryginalność i pomysłowość (rekwizyty, przebrania, forma przedstawienia)
-współpraca w grupie
-źródła (bibliografia)


Gotowe wywiady/ audycje radiowe/ wywiady telewizyjne prześlijcie do 31.10.2018 do pani Kamili Koczorowskiej dodatkoweprzyroda@gmail.com lub pani Agnieszki Kołodziejskiej zadaniezprzyrody@gmail.com


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz