Biologia innowacja

ODWRÓCONA LEKCJA KLASA 7

Temat: Budowa i rola układu nerwowego.

Termin: klasa 7c 18.03.2019, klasa 7b 20.03.2019, 7a 02.04.2019

Cel: poznasz rolę układu nerwowego, jego budowę i podział.

Twoim zadaniem jest zapoznanie się z załączonymi materiałami tak abyś potrafił/a wymienić rolę układu nerwowego oraz omówić jego budowę i podział.

1.     Zapoznaj się z informacjami zawartymi pod umieszczonymi linkami:

2.     Po zapoznaniu się z dołączonymi materiałami jesteś gotowa/y do wykonania zadania, które sprawdzi twoją wiedzę. Rozwiąż krzyżówkę, a po wykonaniu zadania pojawi się polecenie, które trzeba będzie zamieścić w zeszycie od biologii😊. Powodzenia!


3.     Zadanie dla chętnych! Obejrzyj film i odpowiedz pisemnie na pytania dołączone do filmu. Link do filmu znajduje się poniżej.
ODWRÓCONA LEKCJA KLASA 8

TERMINY: KLASA 8c 12.03.2019 (wtorek) klasa 8a 18.03.2019, 8b 22.03.2019
Odwrócona lekcja  „Zależności pokarmowe. Materia i energia w ekosystemie”
Cele lekcji:
Poznam poziomy troficzne w ekosystemie.
Rozróżnię w łańcuchu i sieci pokarmowej poszczególne poziomy troficzne.
Ułożę łańcuch pokarmowy z podanych organizmów.
Opiszę przepływ  materii i energii w przyrodzie.

Zadania do wykonania:
1.       Poziomy troficzne – zapoznaj się z grafiką: Poziomy troficzne
2.       Przeanalizuj sieć pokarmową Sieć pokarmowa  Obejrzyj film Sieć pokarmowa film i zastanów się jakie znaczenie dla sieci troficznych ma wyginięcie jednego z gatunków.
3.       Zapoznaj się z ilustracją przedstawiającą obieg materii w przyrodzie Obieg materii
4.       Zapoznaj się z ilustracją przedstawiająca przepływ energii w przyrodzie Przepływ energii
5.       Obejrzyj film i zapoznaj się z obiegiem węgla w przyrodzie Obieg węgla

6.       Zadanie do wykonania w zeszycie: Ułóż dowolną sieć pokarmową ekosystemu lasu składającą się z minimum 6 gatunków. Wypisz z sieci gatunki należące do poszczególnych poziomów troficznych.


ODWRÓCONA LEKCJA KLASA 7

Higiena i choroby układu oddechowego.

Termin: klasa 7c 19.02.2019, klasa 7b 20.02.2019, 7a 28.02.2019

Cele lekcji:
- poznacz czynniki wpływające na stan prawidłowy stan i funkcjonowanie układu oddechowego.
-wyjaśnisz dlaczego palenie papierosów jest szkodliwe dla zdrowia

ZADANIA DO WYKONANIA:
1.Zapoznaj się z animacją: NIKOTYNA , a następnie rozwiąż zadania NIKOTYNA 2
2. Zapoznaj się z interaktywnym ekranem GRUŹLICA  i obejrzyj film GRUŹLICA FILM
3. Rozpoznaj choroby spowodowane zanieczyszczeniami powietrza. CHOROBY SPOWODOWANE ZANIECZYSZCZENIAMI
4. Przygotuj materiały (wydruki, zdjęcia, samodzielne notatki, ciekawostki) związane z higieną i chorobami układu oddechowego - samodzielnie wyszukaj informacji na ten temat. Materiały posłużą na lekcji do przygotowania plakatu / mapy mentalnej na ten temat.Edukacja wyprzedzająca w nauczaniu chemii i biologii.

         Drodzy uczniowie z wybranych zagadnień z chemii i biologii odwrotnie niż zazwyczaj będziecie poznawać nowy materiał przygotowany przez nauczyciela w domu,  w  czasie i tempie dostosowanym do swoich własnych możliwości. Będziecie pracować metodą edukacji wyprzedzającej zwaną także odwróconą lekcją lub odwróconą klasą. Nauczyciel przygotuje dla Was  listę materiałów wraz z instrukcją, z którymi będziecie się musieli zapoznać w domu – będą to zarówno filmy edukacyjne, quizy do wypełnienia on-line czy fragmenty tekstów do przeczytania.  Chcemy żebyście mobilizowali się wzajemnie, samodzielnie rozwiązywali problemy i wątpliwości, które pojawią się w trakcie uczenia się nowych treści dlatego zachęcamy Was do zadawania pytań i udzielania odpowiedzi w formie komentarzy na blogu przedmiotowym.  Chcemy żebyście oceniali na bieżąco w formie komentarzy na blogu czy przygotowane przez dla Was materiały są zrozumiałe, czy prezentują nowy materiał w sposób atrakcyjny, ciekawy i czy wyczerpują dany temat.
Ilustracja 1: Porównanie lekcji tradycyjnej i odwróconej.
         Na lekcji pod czujnym okiem nauczyciela powtórzymy i utrwalimy zdobyte wiadomości i umiejętności, wykonując doświadczenia, eksperymenty, pracując w grupach i rozwiązując zadania problemowe. Zamienimy więc rolę nauczyciela: z kierownika na moderatora i tłumacza. Zmienimy także rolę ucznia - z biernego odbiorcy na aktywnego twórcę, a także  środowisko nauki - z klasowo - lekcyjnego, na internetowe.  

Zapamiętaj:
1.  Przygotowane przez nauczyciela materiały są dla ucznia – to Ty decydujesz ile razy je obejrzysz, przeczytasz, rozwiążesz – możesz to robić w swoim tempie i powtarzać tak długo aż uznasz, że zakładany cel został osiągnięty i nowe zagadnienia są dla Ciebie zrozumiałe.
2.  Nie ma głupich pytań są tylko złe odpowiedzi” , a „Kto pyta nie błądzi” więc  nie bój się zadawać pytań jeśli coś jest dla Ciebie niezrozumiałe – pytanie możesz zadać w formie komentarza na blogu, bezpośrednio nauczycielowi,  a także w trakcie lekcji, na której będziemy powtarzać  i podsumowywać zdobyty przez Ciebie materiał w domu.
3.  Jeśli masz problem z dostępem do Internetu pamiętaj, że zawsze możesz skorzystać z komputerów w bibliotece szkolnej albo za zgodą nauczyciela w pracowni przyrodniczej.
4.  Jeśli nie zapoznasz się z przygotowanymi materiałami przez nauczyciela to niestety na lekcji będziesz się nudził i nie będziesz mógł aktywnie uczestniczyć w ciekawych doświadczeniach.
5.  Jeśli w domu nie uda Ci się opanować w pełni jakiś treści nie martw się, uzupełnisz je pod okiem nauczyciela w szkole.

Dlaczego edukacja wyprzedzająca przynosi takie dobre efekty kształcenia?
Odpowiedź jest prosta: jeśli podczas zwykłej lekcji nie opanujesz tematu to także niestety nie powtórzysz go efektownie w domu. W odwróconej klasie nauczyciel w trakcie systematyzacji wiedzy na lekcji może wyjaśnić wszelkie wątpliwości i sprawdzić czy  uczeń dobrze zrozumiał temat. Dzięki edukacji wyprzedzającej nauczyciel ma szansę na wyrównanie wiedzy uczniów.

Mamy nadzieję, że przez odwróconą klasę zarazimy Was drodzy uczniowie pasją do chemii i biologii i zachęcimy do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na nurtujące Was pytania.
                                                                 
mgr Kamila Koczorowska i mgr Agnieszka Kołodziejska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz