Tropiciele - wyniki

Tropiciele przyrody - listopad


Uczestnik
Fot. 1
Fot.2
Fot.3
Fot.4
Fot.5
Razem
Hubert
2
2
2


6
Markus
2
1
1


4
Mikołaj
2
2
2


6
Weronika
1
2
1


4
Karolina
1
1
2


4
Kinga
1
1
1


3
Nadia
1
1
Adrian
1
1
1


3
Natan
1
12


Wyniki Tropicieli w listopadzie:
Klasy IV
Kinga Wardacka IVc - ocena celująca;
Adrian Bogacki IVb - ocena bardzo dobra;
Klasy V
Hubert Święczkowski Vb - ocena celująca;
Mikołaj Kozłowski Vb - ocena celująca;
Weronika Grath Vb - ocena bardzo dobra;
Karolina Drzewiecka Vb - ocena bardzo dobra;
Markus Jurkowski Vb - ocena bardzo dobra;
Klasy VI
Natan Pieczek VIc - ocena celująca;

Tropiciele przyrody – październik

Wyniki Tropicieli w październiku:
Klasy IV
Kinga Wardacka IVc - ocena celująca;
Adrian Bogacki IVb - ocena bardzo dobra;
Klasy V
Weronika Grath Vb - ocena celująca;
Hubert Święczkowski Vb - ocena bardzo dobra;
Karolina Drzewiecka Vb - ocena bardzo dobra;
Klasy VI
Natan Pieczek VIc - ocena celująca;

1.      
Wera
2 pkt.
2 pkt.
2 pkt.
2 pkt.
2.      
Hubert
2 pkt.
2 pkt.
1 pkt.
1 pkt.
3.      
Bartek
2 pkt.
4.      
Karolina
1 pkt.
1 pkt.
2 pkt.
2 pkt.
5.      
Kinga
1 pkt.
2 pkt.
2 pkt.
1 pkt.
6.      
Julia S.
1 pkt.
7.      
Mikołaj
1 pkt.
1 pkt.
1 pkt.
8.      
Adrian B.
1 pkt.
1 pkt.
1 pkt.
2 pkt.
 9.
Nadia M.


1 pkt.
1 pkt.
  10.
Natan
1 pkt.
1 pkt.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz