Tropiciele - regulamin

REGULAMIN "TROPICIELI PRZYRODY"
 1. Zadania są przeznaczone dla wszystkich chętnych uczniów z klas IV - VI.
 2. Celem cyklu jest odgadnięcie jak największej liczby obiektów przyrodniczych przedstawionych na zdjęciach.
 3. Za każdy odgadnięty obiekt uczeń otrzymuje 1 punkt do ogólnej klasyfikacji. 
 4. Trzy pierwsze osoby, które zgadną co przedstawia zdjęcie otrzymują dodatkowo 1 punkt do ogólnej klasyfikacji.
 5. Spośród uczniów klas IV, V i VI na koniec każdego miesiąca kalendarzowego zostanie wyłoniona osoba (bądź osoby w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów), która otrzyma tytuł "tropiciela miesiąca" i uzyska ocenę celującą.
 6. Osoby, które zajmą drugie miejsce spośród klas IV, V, VI otrzymają ocenę bardzo dobrą.
 7. Aby punkt zdobyte mogły być zamienione na ocenę, uczeń musi rozpoznać przynajmniej trzy zdjęcia w danym miesiącu.
 8. Informacje o terminach pojawiania się kolejnych zdjęć będzie systematycznie zamieszczana na blogu.
 9. Klasyfikacja punktów poszczególnych uczniów będzie w miarę możliwości uzupełniana na bieżąco.
 10. W przypadku roślin i zwierząt uczeń podaje nazwę gatunku (lub przynajmniej rodziny) odgadniętego obiektu po polsku oraz po łacinie.
 11. Odpowiedzi uczniowie wysyłają na adres zadaniezprzyrody@gmail.com w przypadku rywalizacji o trzy pierwsze odpowiedzi decyduje godzina przysłania odpowiedzi. Odpowiedzi można również udzielać osobiście do nauczycieli przyrody. W tym przypadku również decyduje godzina dotarcia do nauczyciela.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz