Tropiciele - regulamin

REGULAMIN "TROPICIELI PRZYRODY"
  1. Zadania są przeznaczone dla wszystkich chętnych uczniów z klas IV - VI.
  2. Celem cyklu jest odgadnięcie jak największej liczby obiektów przyrodniczych przedstawionych na zdjęciach.
  3. Za każdy odgadnięty obiekt uczeń otrzymuje 1 punkt do ogólnej klasyfikacji. 
  4. Trzy pierwsze osoby, które zgadną co przedstawia zdjęcie otrzymują dodatkowo 1 punkt do ogólnej klasyfikacji.
  5. Spośród uczniów klas IV, V i VI na koniec każdego miesiąca kalendarzowego zostanie wyłoniona osoba (bądź osoby w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów), która otrzyma tytuł "tropiciela miesiąca" i uzyska ocenę celującą.
  6. Osoby, które zajmą drugie miejsce spośród klas IV, V, VI otrzymają ocenę bardzo dobrą.
  7. Informacje o terminach pojawiania się kolejnych zdjęć będzie systematycznie zamieszczana na blogu.
  8. Klasyfikacja punktów poszczególnych uczniów będzie w miarę możliwości uzupełniana na bieżąco.
  9. W przypadku roślin i zwierząt uczeń podaje nazwę gatunku (lub przynajmniej rodziny) odgadniętego obiektu po polsku oraz po łacinie.
  10. Odpowiedzi uczniowie wysyłają na adres zadaniezprzyrody@gmail.com w przypadku rywalizacji o trzy pierwsze odpowiedzi decyduje godzina przysłania odpowiedzi. Odpowiedzi można również udzielać osobiście do nauczycieli przyrody. W tym przypadku również decyduje godzina dotarcia do nauczyciela.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz