Biologiczne łamigłówki

ZADANIE NA MAJ

Zadanie polega na rozwiązaniu krzyżówki i polecenia, które pojawi się po uzupełnieniu wszystkich pól i zatwierdzeniu zadania. Rozwiązanie trzeba przesłać do nas na adres e-mail. 


 Czas na rozwiązanie zagadki: 31.05.2018


REGULAMIN BIOLOGICZNEJ ŁAMIGŁÓWKI


1.   Biologiczna łamigłówka to zadanie do wykonania np. krzyżówka, wykreślanka, rebus itp.
2.   Uczeń musi rozwiązać zadanie, po wykonaniu którego na ekranie wyświetli się pytanie. Odpowiedź na to pytanie wraz z hasłem, które było rozwiązaniem zadania, należy przesłać na adres zadaniezprzyrody@gmail.com (uczniowie Pani Agnieszki Kołodziejskiej) lub na adres dodatkoweprzyroda@gmail.com (uczniowie Pani Kamili Koczorowskiej).
3.   Odpowiedź powinna zawierać:
a.   Nazwisko, imię, klasę autora.
b.   Hasło rozwiązanego zadania.
c.   Własną odpowiedź na pytanie.
d.   Spis literatury i innych źródeł wiedzy (nazwy programów komputerowych, czasopism, adres internetowy itp.)
3.   Prace identyczne (odpisane) lub przesłane po wyznaczonym terminie nie biorą udziału w konkursie, zostają odrzucone.
4.   Prace są oceniane w każdej klasie osobno.
5.   Najlepsza praca zostają nagrodzona oceną celującą (6), druga oceną bardzo dobrą (5) w każdej klasie. Uczeń, którego praca zajmie trzecią lokatę zdobywa ++, a pozostałe osoby, które odpowiedzą poprawnie zdobywają +. Na koniec każdego semestru plusy zostaną zsumowane i zamienione na oceny według schematu:
·        ++++ - 6
·        +++ - 5
6.   Przy ocenianiu zadania będą brane pod uwagę:
a.   stopień wyczerpania tematu,
b.   zgodność pracy z zadanymi pytaniami,
d.   źródła wiedzy.
7.   Prace zostaną ocenione w ciągu tygodnia od terminu zakończenia zagadki.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz